კომპანია "VG" შექმნა ფირმამ "VEYSELOGLU"
ქართული ბაზრის მომხმარებლების
მოთხოვნილებების უზრუნველყოფის მიზნით.

შპს "VG" იმპორტს უკეთებს საქონელს და ანაწილებს
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, შემდეგი
ქვეყნების უმსხვილესი ქარხნებიდან:
რუსეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, თურქეთი, ლატვია.

შპს "VG" ეწევა 900-ზე მეტი ასორტიმენტის საქონლის
უზრუნველყოფის მომსახურებას: კვებისპროდუქტები,
პირადი ჰიგიენის პროდუქტები და მათ შორის სარეცხი
საშუალებები. ...სრულად